91/06/14

ورهرام: سینماحقیقت به سینمای مستند اعتبار خوبی بخشیده است

مستندساز پیشکسوت سینمای ایران گفت: به جرات می توانم ادعا کنم جشنواره بین المللی "سینماحقیقت" به سینمای مستند وجه و اعتبار خوبی بخشیده است.

فرهاد ورهرام در گفت وگو با ستاد خبری ششمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت پیرامون برگزاری این جشنواره عنوان کرد: جشنواره سینماحقیقت به خصوص در بخش بین المللی نسبت به سایر جشنواره هایی که در کشور برگزار می شود، جشنواره با کیفیت تری است و به جرات می توانم عنوان کنم بعد از اینکه جشنواره فیلم فجر بخش مستندش را چندان جدی نگرفت و آنرا خیلی مهجور و بدون و سر وصدا برگزار کرد، سینماحقیقت به سینمای مستند وجه و اعتبار خوبی بخشیده است.

وی درخصوص بخش های مختلف این جشنواره نیز اظهار داشت: بحث من اینست که نباید به هرقیمتی تلاش کنیم تا به خاطر افزایش تعداد فیلم های حاضر در جشنواره، بخش های جدیدی را به آن اضافه کنیم، چرا که این تعدد بخش‌ها از میزان کیفیت جشنواره کم می کند و باعث می شود که شاهد نمایش آثاری نه چندان خوب باشیم که فقط به صرف موضوع بندی و همخوانی آنها با یکی از بخش‌ها، فرصت نمایش را پیدا کرده‌اند.

ورهرام اضافه کرد: جشنواره محل رقابت بهترین و آخرین فیلم های مستندسازان است وموقعی که تعداد فیلم های حاضر در جشنواره زیاد باشد، طبیعی است که مستندسازان می بینند هر فیلمی بسازند، آن فیلم در جشنواره پذیرفته می شود و در چنین شرایطی دیگر تلاشی برای ارتقا سطح کاری خود انجام نمی دهد که این موضوع باعث می شود تا سطح کیفی جشنواره هم تنزل پیدا کند.

ورهرام با اشاره به لزوم حمایت رسانه ملی از پخش و عرضه فیلم های مستند در شبکه های مختلف تلویزیونی گفت: مشکل نمایش مستند در تلویزیون به روال غیر منطقی رسیده است. رسانه ملی برای فراگیر شدن فیلم مستند توجه داشته باشد که نباید فیلم های مستند را در ساعاتی پخش کند که فقط مخاطبان این ساعات، نگهبانان شیفت شب ادارات و کارخانه ها هستند.

گفتنی است: ششمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت طی روزهای 13 تا 19 آبان ماه 1391 در شهر تهران برگزار خواهد شد.

روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت

 


بازگشت