91/10/17

به منظور جمع بندی مباحث ابوموسی پیرامون سینمای تجربی؛ دبیران کمیته های مختلف همایش «دور از سایه» گردهم آمدند

دبیران پنج کمیته تخصصی بررسی کننده مفهوم «سینمای تجربی»، در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

گردهم آمدند تا نسبت به جمع بندی مباحث مطروحه در همایش دور از سایه ابوموسی اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در ادامه بحث و بررسی پیرامون مفهوم سینمای تجربی، نخستین نشست جمع بندی دبیران پنج کمیته حاضر در همایش «دور از سایه» متشکل از مهدی مسعود شاهی (دبیر کمیته جامع)، محمد درمنش (دبیر کمیته فیلمسازان)، محمدرضا باباگلی (دبیر کمیته منتقدان)، حمید دهقان پور (دبیر کمیته اساتید و صاحبنظران) و رحیم مرتضی وند (دبیر کمیته مستندسازان)، در سالن کنفرانس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد.
در این جلسه، مسئولان کمیته ها ضمن یادآوری مباحث مطروحه در جزیره ابوموسی، نظرات کارگروه خود را ابلاغ کردند و مقرر گردید تا در جلسات بعدی، این نظرات به صورت کامل‏تر جمع‏بندی و ارائه شود.

لازم به ذکر است: کاروان هنرمندان و عوامل سینما در پــــنج کارگروه تخصصی، مباحث راهبردی «سینمای تجربی» را به مدت 3 روز در جزیره ابوموسی مورد بحث و بررسی قرار دادند تا به مفهوم جامعی از سینمای تجربی دست یافته و بر این پایه، فعالیت های آتی «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» در حوزه تولید آثار تجربی (اعم از سینمایی، مستند و داستانی) رقم زده شود.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 

 


بازگشت