91/12/15

تورج منصوری به پروژه لاله پیوست

پس از برکناری علیرضا زرین دست از مدیریت فیلمبرداری فیلم سینمایی لاله، تورج منصوری به گروه تولید پروژه لاله پیوست.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی طی گزارشی اعلام کرد: دلیل برکناری علیرضا زرین دست از مدیریت فیلمبرداری فیلم سینمایی لاله، تقاضای بالا و غیرمنطقی «مالی» وی، با وجود داشتن قرارداد و دریافت حقوق ماهانه طی این چهار پنج ماه اخیر بود.

لذا از این پس، تورج منصوری مدیریت فیلمبرداری پروژه سینمایی لاله را برعهده خواهد داشت که قرارداد وی نیز امشب در دفتر تهیه کننده این فیلم سینمایی منعقد شد.

 


بازگشت