92/05/13

بخش ویژة «بیداری اسلامی» در چهارمین دوره «جایزه بزرگ شهید آوینی»

ستاد برگزاری چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی، به مستندهای مرتبط با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه نگاه ویژه ای خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بخش ویژه چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی به فیلم های مستند مرتبط با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص یافته است که در آیین پایانی این رویداد هم به مستندساز برگزیده این بخش، لوح شهید آوینی و جایزه ویژه ای اهدا خواهد شد.

چهارمین دوره «جایزه بزرگ شهید آوینی» در دو بخش «مسابقه فیلم مستند» و «مسابقه تحقیق و تالیف» برگزار خواهد شد و برپایه فراخوان این رویداد، عموم مستندسازان و پژوهشگران تا روز بیستم مرداد ماه 1392 فرصت دارند تا آثار مرتبط خود را به دبیرخانه جایزه بزرگ شهید آوینی ارسال نمایند.

موضوعات بخش های رقابتی چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی هم به این شرح است:

الف) موضوع بخش فیلم: مستندهای اجتماعی آسیب نگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای مقاومت و پایداری، مستندهای سیاسی همسو با تفکر شهید آوینی، در قالب مصادیق امروزی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهید آوینی یا مُلهم از آثار مکتوب وی 

ب) موضوع بخش پژوهش: پژوهش ویژه بررسی نقش شهید آوینی بر روند مستند سازی ایران و بررسی تاثیرگزاری شهید آوینی در سینمای ایران

ج) موضوع بخش ویژه: مستندهای مرتبط با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

گفتنی است: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور چهارمین دوره اهدای جایزه بزرگ شهید آوینی را با رویکرد پاسداشت مقام شامخ سیّد شهیدان اهل قلم، در ایام منتهی به هفته دفاع مقدس و عصر روز 30 شهریورماه 1392 در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


بازگشت