92/06/02

بیانیه «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» به مناسبت شهادت مستندسازان ایرانی در سوریه

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور ضمن محکوم کردن اقدام اخیر تروریست های سوری در به شهادت رساندن دو مستندساز ایرانی، بر عزم مستندسازان آزاداندیش ایران اسلامی در به تصویر کشیدن حقایق جنگ داخلی سوریه تاکید کرد.

در بیانیه منتشر شده این «مرکز» آمده است:

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ضمن ابراز انزجار از اقدام اخیر گروه های تروریستی سوریه در به شهادت رساندن «هادی باغبانی» و «اسماعیل حیدری» مستندسازان ایرانی که تنها در پیِ ثبت مقاومت و حقیقت در جنگ داخلی سوریه بودند، شهادت آنان را به خانواده محترم این دو شهید و جامعه مستندسازان کشور تبریک و تسلیت می گوید.

این «مرکز» همپا با مستندسازان آزاداندیش و حقیقت جو ایران اسلامی، بر ادامه تلاش در ثبت وقایع و حقایق رزم جبهه مقاومت سوریه در مقابله با اقدامات جنایتکارانه تروریست های سلفی این کشور تاکید کرده و اشعار می دارد که تولید مستند بلند «آه، زینب، آه» ساخته حسن کاربخش که در آخرین مراحل فنی تولید قرار داشته و بزودی ادامه نمایش خواهد شد، یکی از سیاست های مستندسازی این «مرکز» در به تصویرکشیدن واقعیات امروزی کشور دوست و برادر «سوریه» است که درگیر جنگ داخلی و مقابله با گروه های تکفیری شده است.

با امید به پیروزی حقیقت

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور

 

 


بازگشت