92/06/03

توضیحات «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» درباره یک خبر نادرست بودجه مستند «شهید شاطری» به شخص تهیه کننده پرداخت می گردد، نه کارگردان!

پیرو درج خبر نادرست «بودجه 90 میلیونی مرکز گسترش برای پسر رئیس سازمان سینمایی» که متاسفانه در یک روزنامه سینمایی چاپ شد و به سایر رسانه ها نیز سرایت کرد و انتقاد برخی مستندسازان را باعث شد، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی توضیحاتی را در این رابطه منتشر کرد.

در توضیحات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آمده است: آقای کاظم دارابی تهیه کننده محترم مستند بلند «شهید بازسازی» که از تولیدات جدید و ارزشی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، پس از شهادت «شهید شاطری» که از چهره های فعال در امور بازسازی مناطق جنوب لبنان پس از جنگ 33روزه بود، تصمیم به تولید این فیلم مستند گرفت و ضمن کسب دستور ویژه وزیر محترم وقت ارشاد (دکتر حسینی) و ارجاع آن به سازمان امور سینمایی، مراحل عقد قرارداد با نامبرده جهت تولید نهایی این فیلم در مرکز بعمل آمد.

بعبارت دیگر، قرارداد تولید مستند بلند «شهید بازسازی» با شخص تهیه کننده فیلم (آقای کاظم دارابی) که قبلاً منابع تصویری متعددی از شهید شاطری تهیه کرده و در بسیاری از پروژه های ساخته شده در کشور لبنان هم نقش داشته است، منعقد شده و ایشان هم به منظور کارگردانی فیلم، به آقای رضا شمقدری پیشنهاد همکاری داده که با توجه به سابقه کارگردانی و تدوین گری و عضویت وی در گروه مستندسازان عمار، مرکز از آن استقبال نمود.

ختم کلام آنکه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پروژه های بلند خود، همواره با شخص تهیه کننده طرف است و کارگردان در مقام یکی از عوامل فیلم، توسط تهیه کننده انتخاب و پس از توافق بر سر دستمزد، نام وی به مرکز اعلام می شود. پس بدیهی است که بودجه تولید این فیلم، هرگز به کارگردان تعلق نمی گیرد که خبرنگار محترم با تیتر «بودجه 90 میلیونی مرکز گسترش برای پسر رئیس سازمان سینمایی» اینگونه القا کرده است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


بازگشت