92/07/06

تحلیل آماری فیلم های ارسالی به دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت بیش از 80 درصد فیلم های مستند ایران به تهیه کنندگی بخش خصوصی تولید شده است

تحلیل آماری 1010 فیلم مستند ایرانی که در دبیرخانه هفتمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت به ثبت رسیده، نمایانگر این حقیقت است که بیش از 80 درصد تولیدات یکساله سینمای مستند ایران، به تهیه کنندگی بخش خصوصی تولید شده است.

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، از جمع 1010 فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره، 815 فیلم به امضای تهیه کننده خصوصی به ثبت رسیده و 195 فیلم هم تهیه کننده دولتی داشته است.

این آثار به تفکیک فیلم های مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند نیز به این شرح است: مستندهای کوتاه: 576 فیلم؛ مستندهای نیمه بلند: 334 فیلم؛ مستندهای بلند: 100 فیلم.

ضمن اینکه از جمع 1010 فیلم مستند ارسالی به دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت، 479 فیلم سهم مستندسازان تهرانی است که حدود 47.5 درصد کل آثار جشنواره را دربر می گیرد و مابقی (531 فیلم مستند یا 52.5 درصد کل فیلم ها) ساختة مستندسازان شهرستانی از 78 شهر مختلف ایران است.

گفتنی است مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، هفتمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت را در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت

 


بازگشت