92/07/08

393 فیلم مستند به دبیرخانه «جایزه بزرگ شهید آوینی» ارسال شد

393 فیلم مستند در دبیرخانه چهارمین دوره جایزه بزرگ آوینی به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، از جمع آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه بزرگ شهید آوینی، 348 فیلم در بخش اصلـــی و 45 فیلم هم در بخش ویژه «بیداری اسلامی» قرار گرفتند.

برپایه این گزارش، فیلم های این دو بخش رقابتی توسط دو گروه مجزا، انتخاب و داوری خواهد شد. ضمن اینکه بزودی کار هیات انتخاب جایزه بزرگ شهید آوینی برای معرفی مستندهای منتخب دو بخش رقابتی فوق آغاز خواهد شد.

در بخش اصلــــی چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی، مستندهای اجتماعی آسیب نگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای مقاومت و پایداری، مستندهای سیاسی همسو با تفکر شهید آوینی، در قالب مصادیق امروزی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهید آوینی یا مُلهم از آثار مکتوب وی پذیرفته شده و به بخش مسابقه راه خواهند یافت. 

بخش ویژه این رویداد نیز به فیلم های مستند مرتبط با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص یافته است.

گفتنی است: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور چهارمین دوره اهدای جایزه بزرگ شهید آوینی را با رویکرد پاسداشت مقام شامخ سیّد شهیدان اهل قلم، در روز 12 آبان ماه 1392 در تالار وحدت برگزار خواهد کرد.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


بازگشت