92/07/16

«مجید مغنیان» معاون اداری- مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی شد

طی حکمی از سوی «سیّدمحمدمهدی طباطبایی نژاد» مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، «مجید مغنیان» بعنوان معاون اداری- مالی این مرکز منصوب و مشغول به کار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در امور اداری، مالی و اجرایی و با عنایت به سوابق موفق مدیریتی، به موجب این حکم به سمت معاون اداری- مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از تمام توانمندی های خود و قابلیت های مرکز، در انجام وظایف محوله و ساماندهی بیش از پیش امور اداری، مالی، حقوقی و اجرایی مجموعه، موفق و مؤید باشید.

فرصت را مغتنم دانسته، از زحمات برادر ارجمند آقای علیرضا حفیظی در دوران تصدی معاونت اداری- مالی و حــــقوقی قدردانی می نمایم.

سیّدمحمدمهدی طباطبایی نژاد

مدیرعامل

گفتنی است: مجید مغنیان متولد سال 1345 در شهر تهران و فارغ التحصیل کارشناسی تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و دانشجوی دکترای مدیریت DBA است.

از سوابق شغلی وی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مسئول سمعی و بصری مرکز آموزش مدیریت دولتی (1357 تا 71)؛ ایجاد و راه اندازی مرکز تکنولوژی آموزشی از مرحله ایده تا تولید برنامه های رادیو- تلویزیونی (1371 تا 72)؛ رئیس مرکز تکنولوژی آموزشی مدیریت و برنامه ریزی (1372 تا 87)؛ مدیرکل آموزش مادرتخصصی آزمایشگاه فنی وزارت راه و شهرسازی (1387 تا 89)؛ مدیرکل روابط عمومی شرکت آزمایشگاه [سازمان کنترل کیفی] (1389 تا 90)؛ مشاور مدیرعامل در تدوین برنامه استراتژیک شرکت برای تبدیل به سازمان (1390 تاکنون)

سوابق هنری مجید مغنیان نیز به این شرح است: تهیه کننده فیلم مستند آموزشی خط خودآوا در قران کریم (1377)؛ تهیه پنج فیلم آموزشی  Case Studyبرای مدیران (78-1377)؛ مدیر تولید بیش از 270 برنامه صوتی آموزشی برای مدیران و دوبلاژ بیش از 100 فیلم آموزشی در زمینه مدیریت (87-1374)؛ مدیر تولید 7 بسته آموزشی الکترونیکی CBT در زمینه مدیریت (87-1376)؛ تهیه کننده برنامه تلویزیونی معرفی اندیشمندان مدیریت (87-1383)؛ مدیر تولید برنامه های تلویزیونی معاونت سیما با عناوین: شرق شناسی، جهان ایرانی و ایران جهانی، شناخت موزه های جهان در اسپانیا، ایتالیا، هلند، فرانسه، یونان (86-1383)؛ مدیر پروژه تولید بسته آموزشی الکترونیکی ارتباط موثر (88-1386)؛ تهیه کننده برنامه های تلویزیونی فلسفه از نظر تا عمل، میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی، دیار عاشقان (92-1388)

وی ضمن حضور و ارائه مقالات علمی مختلف به سمینارهای مختلف و عضویت در انجمن بین المللی توسعه آموزش های الکترونیکی ( AACEکانادا) و مجمع جهانی رسانه های رادیو تلویزیونی ( I.B.Cهلند)، در دانشکده خبر نیز به امر تدریس اشتغال داشته است.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


بازگشت