92/07/27

اعضای شورای پژوهش «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» معرفی شدند

طی حکمی ار سوی سیّدمحمد مهدی طباطبایی نژاد، اعضای شورای پژوهش «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، آقایان محمد تهامی نژاد، دکتر حسن بلخاری، محمود اربابی، دکتر بهمن نامورمطلق و مازیار اسلامی بعنوان اعضای شورای پژوهش این «مرکز» منصوب شدند.

پیش از این، آقایان اُرد عطارپور، جعفر صانعی مقدم، علیرضا قاسم خان و فرهاد ورهــــرام نیز بعنوان اعضای کارشناسی شورای تولید فیلم های مستند این «مرکز» معرفی شده بودند.

گفتنی است که بزودی، اعضای شورای تولید فیلم های کوتاه داستانی، انیمیشن و سینمایی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم انتخاب و معرفی خواهند شد.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


بازگشت