92/07/30

اعضای شورای انیمیشن «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» معرفی شدند

طی حکمی از سوی سیّدمحمدمهدی طباطبایی نژاد، اعضای شورای کارشناسی تولید فیلم های انیمیشن «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، آقایان روانبخش صادقی، اسماعیل شرعی، سعید توکلیان و امیرمحمد دهستانی، همراه با معاون فرهنگی این مرکز، بعنوان اعضای کارشناسی شورای تولید فیلم های انیمیشن این «مرکز» منصوب و معرفی شدند. ضمن اینکه رسول نبی ابهری هم دبیری جلسات این شورا را برعهده خواهد داشت.

گفتنی است پیش از این، اعضای شوراهای «مستند» و «پژوهش» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم به این شرح معرفی شده بودند:

شورای مستند: آقایان اُرد عطارپور، جعفر صانعی مقدم، علیرضا قاسم خان و فرهاد ورهــــرام

شورای پژوهش: آقایان محمد تهامی نژاد، دکتر حسن بلخاری، محمود اربابی، دکتر بهمن نامورمطلق و مازیار اسلامی

 اعضای شوراهای تولید فیلم های کوتاه داستانی و سینمایی هم متعاقباً اعلام خواهند شد.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


بازگشت