92/08/20

امضای تفاهم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با شهر کتاب

به منظور همکاری های فرهنگی، مسئولین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مؤسسه شهر کتاب تفاهم نامه ای را به امضاء رساندند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، از موارد این تفاهمنامه، فروش کتاب ها و فیلم های مستند و داستانی این «مرکز» در فروشگاه های شهر کتاب و برپایی جلسات نمایش فیلم مستند و نقد و بررسی آن است.

گفتنی است: بزودی اولین جلسه نمایش و تحلیل فیلم با حضور کارشناسان و منتقدان سینما، در مرکز فرهنگی هنری شهر کتاب برگزار خواهد شد که اخبار آن متعاقبا به اطلاع علاقمندان خواهد سید.

 

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


بازگشت