92/09/06

سینما فلسطین و سینما سپیده، میزبان جشنواره بین المللی سینماحقیقت شدند

سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران، در فاصله روزهای 19 تا 26 آذرماه 1392، میزبان هفتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت شدند.

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، در این دوره، نزدیک به 145 فیلم مستند ایرانی و 85 فیلم مستند خارجی در بخش های مختلف جشنواره روی پرده سینما فلسطین (سه سالن) و سینما سپیده (دو سالن) خواهند رفت.

برپایه این گزارش، مرکز فرهنگی- هنری صبا نیز میزبان کارگاه های آموزشی جشنواره بین المللی سینماحقیقت خواهد بود. این کارگاه ها طی چهار روز، در سالن ویژه کارگاهی این مجموعه که در مجاورت سینما فلسطین است، برپا خواهد شد.

هفتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت با شعار «حقیقت بهترین راهنماست»، طی روزهای 19 تا 26 آذرماه 1392 برگزار خواهد شد.

روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت

 

 


بازگشت