آدرس : تهران -سهروردی شمالی - میدان شهید قندی - روبروی مجتمع اندیشه - مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

صندوق پستی : 1556916613

 

دریافت آرم فارسی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 

دریافت آرم لاتین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 


--------------------------------------------------------------------

مدیریت: 88511241-88511242

mehdi.tabatabaeinejad@gmail.com

معاونت فرهنگی و تولید:  88516278-88511275

 

روابط عمومی : 88511289


امور بین الملل: 88518117 -88511326

naderi@defc.ir 

int@defc.ir 


دبیرخانه جشنواه  سینما حقیقت: 88528314 


تحقیقات و پژوهش: 88511466


کتابخانه ، بانک فیلم :  88528317


فروشگاه مجازی : 88528317

 

پشتیبانی و فناوری اطلاعات: 88528319 


بخش بازرگانی: 88755474


   حراست و تلفنخانه : 88511231