آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی (پالیزی)، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی


صندوق پستی: 1556916613

 دفتر مدیریت: 42-88511241

روابط عمومی: 88511289

شورای مستند و انیمیشن: 88511275

تلفنخانه: 88511231

دبیرخانه: 88528311

فاکس: 88528315

دفتر جشنواره سینماحقیقت: 88528314

کتابخانه، بانک فیلم و فروشگاه مجازی: 88528317

وب‌سایت: 88528319

--------------------------------------------------------------------


 

دریافت آرم فارسی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 

دریافت آرم لاتین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی