واحد فروش : 02188511466

محصولات ما

مجموعه درس گفتارهای صدا و موسیقی در فیلم مستند ( تصویری)

جزئیات 0 تومان تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره هفده/ پاییز 1397

جزئیات 0 تومان13000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره شانزده/ بهار 1397

جزئیات 0 تومان12000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره پانزده / زمستان 1396

جزئیات 0 تومان12000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره چهارده / پاییز 1396

جزئیات 0 تومانموجود نیست تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره سیزدهم / تابستان 1396

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره دوازدهم / بهار 1396

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره یازدهم / زمستان 1395

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره دهم / پاییز 1395

جزئیات 0 تومانموجود نیست تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره نهم / تابستان 1395

جزئیات 0 تومانموجود نیست تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره هشتم / زمستان 1394

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت: شماره هفتم/ پاییز 1394

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت: شماره ششم/ تابستان 1394

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت: شماره پنجم/ بهار 1394

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت: شماره چهارم/ زمستان 1393

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت: شماره سوم/ پاییز 1393

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت : شماره دوم / تابستان 1393

جزئیات 0 تومان10000 تومان

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت: شماره اول / بهار 1393

جزئیات 0 تومان10000 تومان
Pages 1 of 2 صفحه بعد قبلی
پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب
کلیه حقوق این مرکز گسترش سینما مستند تجربی محفوظ می باشد

تنظیمات قالب

لایه قالب