شیوه نامه حمایتی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

(بهار 1401)

 

1) مقدمه:

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به عنوان متولی سینمای مستند، تجربی و انیمیشن در کشور با هدف اصلاح چرخه تولید، افزایش سهم از بازار تصویری جهان و حضور مؤثر در رویدادهای فرهنگی و سینمایی، به جذب، حمایت، تولید و توزیع آثار هنری نوآورانه و متمایز که نگاه اسلامی ایرانی را با استانداردهای بین‌المللی عرضه کند می‌پردازد.

با توجه به اهداف و ماموریتی که برای مرکز تعریف شده است، زمینه عرضه تولیدات در رسانه های فراگیرتر نظیر تلویزیون و سامانه ویدئوهای درخواستی (VOD) نیز دنبال می‌شود.

 

2) اهم رویکردها و شاخصه ها برای گزینش آثار:

  • 2.1) ایجاد و افزایش امید و نشاط اجتماعی در جامعه و پرهیز از ترویج ناامیدی و یأس.
  • 2.2) افزایش اعتماد عمومی.
  • 2.3) تقویت عزتمندی، قدرت ملی و امید به آینده با توجه به پیشرفت های علمی.
  • 2.4) توجه به ارزش های اسلامی-ایرانی در جهت تقویت خودباوری با توجه به نهاد خانواده.
  • 2.5) دارا بودن نگاه منتقدانه و منصفانه.

 

3) مضامین:

ارائه طرح با رعایت قوانین کشور، آزاد است اما موضوعات مورد توجه در انتخاب طرح ها در هر بخش به صورت جداگانه آمده است.

 

4) حمایت:

منظور از حمایت در این شیوه نامه موارد زیر است:

  • 4.1) مشارکت مرکزگسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در تامین بودجه تولیدات.
  • 4.2) حمایت معنوی و فکری با مشاوره‌ی کارشناسی در تولیدات مستند و انیمیشن از سوی معاونت‌های مربوطه.

 

تذکر مهم: مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در راستای گردش صحیح کار و رعایت عدالت، فیلمسازانی را که به نحو مطلوب تعهد خود را انجام می دهند در اولویت کارهای آتی قرار می دهد. بدیهی است افرادی که اثر خود را با کیفیت مطلوب و در زمان مقرر تحویل ندهند از اولویت عقد قرارداد در کارهای بعدی خارج می شوند.

در ادامه شیوه های حمایت مرکز از فعالیت ها و گردش کار مربوط به هر بخش به تفکیک آمده است.