شیوه نامه حمایتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

تابستان1398

 

کلیات:

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان متولی سینمای مستند، انیمیشن و فیلم سینمایی تجربی درکشور با هدف اصلاح چرخه تولید، افزایش سهم از بازار تصویری جهان و حضور مؤثر در جشنواره ها و مناسبت های فرهنگی و سینمایی به جذب، تولید و توزیع آثار هنری نوآورانه و متمایز که نگاه اسلامی ایرانی را با استاندارد های بین المللی عرضه کند می پردازد. لذا از آثاری که قابلیت حضور در عرصه های بین المللی و جشنواره های جهانی را دارند، برای معرفی تصویری شایسته و واقعی از میهن اسلامی حمایت می کند.
 

با توجه به اهداف و ماموریتی که برای مرکز تعریف شده است قابلیت اکران عمومی به مفهوم در نظر گرفتن اقتضائات پرده سینما و مخاطبان سینمایی در تولیدات بلند از جمله ویژگی های مهم در این عرصه است که طبعا رعایت این خصوصیات زمینه عرضه تولیدات در رسانه های فراگیرتر نظیر تلویزیون و سامانه ویدئوهای درخواستی (VOD) را به دنبال خواهد داشت.

 

اهم رویکرد ها و شاخصه ها برای گزینش آثار:

  • ایجاد و افزایش امید و نشاط اجتماعی در جامعه و پرهیز از ترویج نا امیدی و یأس.
  • افزایش اعتماد عمومی.
  • تقویت عزتمندی، قدرت ملی و امید به آینده با توجه به پیشرفت های علمی.
  • توجه به ارزش های اسلامی-ایرانی در جهت تقویت خودباوری با توجه به نهاد خانواده.
  • دارا بودن نگاه منتقدانه و منصفانه.
 

مضامین :

ارائه طرح با رعایت قوانین کشور، آزاد است اما از جمله موضوعات مورد توجه در انتخاب طرح ها ، موضوعاتی نظیر کار آفرینی و موانع آن، حفظ محیط زیست و تهدید های آن، توسعه فرهنگی وشاخصه های اقتدار ملی نظیر استقلال و منابع قدرت ملی و منطقه ای یا جهانی است.
 

حمایت:

منظور از حمایت در این شیوه نامه موارد زیر است:
 
  • مشارکت مرکزگسترش سینمای مستند و تجربی در تامین بودجه تولیدات.
  • حمایت معنوی و فکری با مشاوره ی کارشناسی در تولیدات مستند و انیمیشن از سوی معاونت های مربوط.
  • حمایت های مالی و معنوی از خانه های مستند و سایر مجامع سینمایی
  • حمایت از عرضه و پخش بین المللی.
تذکر مهم: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در راستای گردش صحیح کار و رعایت عدالت، فیلمسازانی را که به نحو مطلوب تعهد خود را انجام می دهند در اولویت کارهای آتی قرار می دهد بدیهی است افرادی که اثر خود را با کیفیت مطلوب و در زمان مقرر تحویل ندهند از الویت عقد قرارداد در کارهای بعدی خارج می شوند.

در بخش های بعدی، شیوه های حمایت مرکز از فعالیت ها و همچنین گردش کار مربوطه به تفکیک آمده است.

حمایت از تولید مستند

مشارکت در تولید فیلم مستند  – مشارکت با دیگر کشور ها

حمایت از تولید انیمیشن کوتاه

حمایت از تولید انیمیشن بلند سینمایی

حمایت از تولید انیمیشن بلند سینمایی – مشارکت با دیگر کشورها

حمایت از تولید سینمایی داستانی تجربی

حمایت خانه های مستند

حمایت از عرضه و پخش بین المللی

حمایت از مجامع و جشنواره ها