در راستای سیاست شفاف‌سازی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از فیلم‌های سینمایی (از سال 1385 تا 1396) و پروژه‌های مستند (سال‌های 95 و 96) منتشر شد.

از طریق لینک ذیل، فهرست حمایت‌های مرکز گسترش از فیلم‌های سینمایی و مستند روی فایل  pdf قابل مشاهده است:

*فیلم‌های سینمایی

*فیلم‌های مستند سال 1395

*فیلم‌های مستند سال 1396