در راستای سیاست شفاف‌سازی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی ده ماهه سال 1399 مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منتشر شد.

گزارش از طریق لینک ذیل قابل مشاهده است:

* گزارش عملکرد مالی 10 ماهه 1399