• تعاریف
 • مستند های کوتاه :

 مستند های کمتر از 40 دقیقه در این دسته جا می گیرند .

باعنایت به عدم اقبال تهیه کنندگان خصوصی، تولید مستند در این بخش به عنوان مسئولیت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی شناخته می شود.

میانگین برآورد هر فیلم تولید شده در این بخش 600000000 ریال برای سال 1398 پیش بینی شده است.

 •  مستند های نیمه بلند:

مستندهایی در بازه زمانی 40-70 دقیقه در این گروه قرار دارند.

 مستند های نیمه بلند ضمن داشتن بازاری متنوع از پر طرفدارترین قالب های نمایش درتلویزیون ، شبکه VOD و رسانه های داخلی و جهانی محسوب می شوند. بیشترین تولیدات مرکز در این بخش قرار دارد از جمله مستند های اجتماعی، محیط زیستی، چهره نگاری و موضوعات مغفول مانده فرهنگی شامل پرتره بزرگان دین، فرهنگ، ادب از اولویت های این بخش می باشد.

میانگین برآورد هر فیلم تولید شده در این بخش 1000000000 ریال برای سال 1398 پیش بینی شده است.

1-3.     مستند بلند

مستند های بالای 70 دقیقه در این دسته جای می گیرند.

این مستندها باید با توجه به نیاز و علاقه مخاطب ساخته شوند وجذابیت و کشش مناسب برای نمایش بلند یا سینمایی را داشته باشند.

میانگین برآورد هر فیلم تولید شده در این بخش 1400000000ریال برای سال 1398 پیش بینی شده است.

1-4.     شورای مستند                                   

این شورا با حضور سه فیلمساز برجسته سینمای مستند و معاون مستند مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی به صورت هفتگی تشکیل می شود.

 اعضای شورا با مشورت معاونت مربوطه توسط مدیرعامل انتخاب و احکام آنها به مدت یک سال صادر می شود.

وظایف شورا:

الف: بررسی طرح های ارائه شده.

ب: بررسی برآورد بودجه و اعلام نظر کارشناسی

ج: بازبینی فیلم ها و راش های ارائه شده.

د: ارائه نقطه نظرات کارشناسی برای طرح های مشروط و مصوب به فیلم ساز.

ه: ارائه نقطه نظرات مشورتی که در قالب صورت جلسات به مدیر عامل ارائه می شود.

و: ارزیابی فیلم ها بعد از ارائه نسخه نهایی.

 

 • مراحل جلب حمایت و گردش کار :

تولید در همه بخشها شامل مراحل زیر است

الف: عضویت در یکی از انجمن های صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند یا کارگردانان سینمای مستند

 ب: سابقه ساخت سه اثر مستند

تبصره: ارائه دهنده طرح برای تولید فیلم مستند بلند سینمایی با بودجه بیش از میانگین و متعارف باید سابقه ای همچون ساخت حداقل 1 فیلم مستند بلند را در پرونده خود داشته باشد همچنین در این بخش تهیه کنندگی و کارگردانی نمی تواند بر عهده یک شخص باشد.

 • : کسب جوایز از جشنواره های معتبر داخلی (جشنواره فجر، سینما حقیقت، فیلم کوتاه تهران و جشن خانه سینما) یا جشنواره های الف خارجی.

تبصره: در غیر این صورت تایید امور بین الملل و شورای مستند لازم است.

 • بررسی طرح در شورای مستند.
 • ارجاع به بخش پژوهش جهت تهیه پژوهش مکتوب یا تصویری در صورت نیاز.
 • تعیین تکلیف طرح با سه گزینه تصویب، مشروط یا رد.
 • در صورتی که طرح تصویب یا مشروط شود باید برآورد مالی و فرم پیشنهاد (Proposal) به شورا ارائه شده و پس از تایید به تصویب مدیر عامل برسد.
 • تکمیل فرم تنظیم عقد قرارداد.
 • عقد قرارداد
 • نظارت و کنترل:

الف-  گرفتن گزارش از پیشرفت تولید و فهرست عوامل.

ب-  بازبینی راش ها پس از انجام 30% از فیلم برداری و ارائه نظرات کارشناسی.

ج- بازبینی نسخه راف کات و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات.

د- دریافت نسخه نهایی

2-10-   ارزیابی: پس از تحویل نسخه نهایی در شورای مستند ارزیابی کمی و کیفی انجام و به میزان مصوب شورا تا سقف پیش بینی شده در قرارداد به بودجه افزوده و یا از آن کاسته می شود.

زمان انتظار : زمان پیش بینی شده برای روشن شدن وضعیت طرح ارائه شده از زمان بار گذاری تا مرحله (5-2) دو تا سه ماه است.

 • : در موارد خاص و ضرورت های تقویمی یا فصلی با نظر مدیرعامل این زمان می تواند کوتاه تر شود.

 

اعتراض : در صورت اعتراض، متقاضی باید مراتب را کتبا درخواست نماید که پس از تایید مدیر عامل طرح یکبار دیگر  در شورا بررسی می شود.

تذکر مهم:  از ابتدای اردیبهشت تا پایان آبان ماه همان سال شمسی سامانه پذیرش طرح آماده دریافت طرح ها است.