1. تعاریف

انیمیشن های تا 15 دقیقه در این گروه جا می گیرند .

خلق تجربیات جدید هنری و تکنیکی، تولید فیلم به مثابه اثر هنری و تربیت نیروی خلاق برای تولیدات حرفه ای، از جمله اهداف مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این بخش است.

*  همچنین مرکز با هدف ایجاد ارتباط دانشگاهیان با صنعت انیمیشن و تولید حرفه ای, همچنی بهره گیری از هنر و تخصص دانش آموختگان این رشته از ساخت فیلم های برتر پایان نامه دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته انیمیشن در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم حمایت می کند.

 شورای انیمیشن                                                        

این شورا با حضور سه فیلمساز و یا اساتید برجسته سینمای انیمیشن، معاون انیمیشن و قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی به صورت هفتگی تشکیل می شود.

 اعضای شورا با مشورت معاونت مربوطه توسط مدیرعامل انتخاب و احکام آنها به مدت یک سال صادر می شود.

وظایف شورا:

الف: بررسی طرح های ارائه شده.

ب: بررسی برآورد بودجه و اعلام نظر کارشناسی

ج: بازبینی فیلم ها و ضمائم ارائه شده.

د: ارائه نقطه نظرات کارشناسی برای طرح های مصوب به فیلم ساز.

ه: ارائه نقطه نظرات مشورتی که در قالب صورت جلسات به مدیر عامل ارائه می شود.

 

  1. مراحل جلب حمایت و گردش کار :

 

  1. تکمیل فرم ارائه طرح  
  2. احراز قابلیت پیشنهاد دهنده طرح ؛ با عنایت به شروط سه گانه :

الف: عضویت رسمی یا افتخاری در صنف حرفه ای سینمای انیمیشن

 ب: سابقه کارگردانی دو اثر انیمیشن

تبصره: در مورد پایان نامه های دانشجویی به شرط اینکه متقاضی حداقل بیست و پنج درصد از تولید اثر را انجام داده باشد حمایت می شود.(بقیه مراحل مانند طرح های دیگر است)

 ج: ساخت حداقل یک فیلم انیمیشن که موفق به کسب جوایز از جشنواره های معتبر داخلی (جشنواره فجر ، ،جشن خانه سینما، جشنواره پویانمایی تهران، جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره رشد، جشنواره شهر و رویش) یا جشنواره های الف خارجی شده باشد .

تبصره: در غیر این صورت تایید امور بین الملل و شورای انیمیشن لازم است.

  1. بررسی طرح در شورای انیمیشن.
  2. در صورت تایید ایده اولیه ، فیلمنامه کامل به همراه کانسپت و سوابق کامل و نمونه کار فیلمساز دریافت می شود.
  3. تعیین تکلیف طرح با دو گزینه تصویب یا رد.
  4. در صورت تصویب طرح برآورد مالی به شورا ارائه شده و پس از تایید به تصویب مدیر عامل می رسد.
  5. تکمیل فرم تنظیم عقد قرارداد.
  6. عقد قرارداد
  7. نظارت و کنترل :

     الف: گرفتن فهرست عوامل وگزارش از پیشرفت تولید شامل :

ارائه سبک تصویری (Concept Art)، ارائه  فیلمنامه بصری  (storyboard )  و نمونه اجرایی   (story reel)  و ارائه مدل ها و شخصیت ها

ب-  بازبینی راش ها پس از انجام 30% از تولید و ارائه چند صحنه یا سکانس از فیلم کامل شده وارائه نظرات کارشناسی

ج- بازبینی نسخه راف کات و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات

د- دریافت نسخه نهایی

2-10-   ارزیابی: پس از تحویل نسخه نهایی در شورای انیمیشن ارزیابی کمی و کیفی انجام و به میزان مصوب شورا تا سقف پیش بینی شده در قرارداد به بودجه افزوده و یا از آن کاسته می شود.

زمان انتظار :  زمان پیش بینی شده برای روشن شدن تکلیف طرح ارائه شده از زمان بار گذاری طرح تا مرحله(5-2) یک  تا دو ماه است .