سه شنبه 31 تير 1399   |   نقد و نظر    |    خسرو دهقان

خسرو دهقان

بدترین فیلم سینمای مستند ایران به بهترین فیلم داستانی می ارزد

بدترین فیلم سینمای مستند ایران به بهترین فیلم داستانی می ارزد

به اعتقاد خسرو دهقان مستند، سینمای مهجوری دارد و بدترین فیلم سینمای مستند به بهترین فیلم داستانی می ارزد.

خسرو دهقان منتقد و مدرس سینما درباره حضور خود در محل سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت، عنوان کرد: من بخشی از کار بولتن جشنواره را جهت معرفی مستندها به عهده دارم.
وی در پاسخ به این سوال که مستندها به چه موضوعی کمتر می پردازند؟ گفت: مستندهای حیرت انگیزی را در جشنواره می بینیم که به موضوعات فوق العاده ای می پردازد. کمتر موضوعی است که مستندسازان ما به آن نپرداخته باشند و این اتفاق بسیار خوبی است.
دهقان درباره تاثیر سینماحقیقت در دیده شدن مستندها نیز عنوان کرد: به نظر من جشنواره سینماحقیقت رویدادی بسیار مهم است و مدیرعامل و کادر آن افراد شایسته ای هستند. حضور در این جشنواره به نظرم اتفاق بسیار مهمی است.
این منتقد سینما با اشاره به اینکه بدترین فیلم سینمای مستند ایران به بهترین فیلم داستانی می ارزد، اضافه کرد: سینمای مستند سینمای مهجورتر، درخورتر، جدی تر و به درد بخورتری است که حواشی و انحرافات کمتری دارد و رقابت ها در آن سالم تر شکل میگیرد اما محل عرضه سینمای مستند ما نسبت به اشتیاق های آن کم است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به درخشش فیلم های مستند ما در جشنواره های مختلف جهان، چشم انداز سینمای مستند را چه طورمی بیند؟ بیان کرد: خوشحالم که سینمای مستند ما این میزان در جشنواره های مختلف دیده می شود و خوشحال تر هم می شوم اگر به سینمای مستند بیشتر پرداخت شده و وقت،  پول و انرژی بیشتری برای آن صرف شود.
این منتقد سیما با اشاره به اینکه ارتباط سینمای مستند با مردم عام کم است، اضافه کرد: به نظرم  با توجه به اهمیت این سینما، ارتباط آن با مردم نسبت به 80 میلیون جمعیت کم و محل عرضه نیز برای آن کافی نیست. فکر می کنم جشنواره سینماحقیقت چیزی کم تر از جشنواره ملی فجر ندارد، ولی  سر آن چه بریز و بپاش هایی است و این جشنواره چه میزان مهجور است.