جمعه 31 مرداد 1399   |      |    فصلنامه سینما حقیقت

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره دوم

فصلنامه تخصصی سینما حقیقت شماره دوم

شماره دوم / تابستان 1393

لینک دانلود فایل pdf

آنچه در این شماره می خوانید:

رویدادها :
امید به تحول در سیاست های آینده، مستند های مقاومت در جشنواره مقاومت، منطبق بر استانداردهای جهانی، جایزه منتقدان به مستندسازان، سینمای مستند و تاریخ خرد

گزارش:
ثبت یک مستند ایرانی در حافظه جهانی یونسکو، نمایش نسخه مرمت شده «اون شب که بارون اومد» ، گزارش فیلمخانه ملی ایران مرمت «اون شب که بارون اومد» ، گزارش برگزاری هفته فیلم هند، مروری بر تولید فیلم مستند در هندوستان، چرا هند را به واسطه مستند نمی شناسیم، گزارشی از انتخاب مستندهای جشن خانه سینما و چکیده مجموع درس گفتارهای روش تحقیق در سینمای مستند


در جهان :
برترین مستندهای تاریخ سینما به انتخاب سایت اندساوند، سینمای مستند دیگر کم اهمیت نیست، قدمی در گسترده کردن پهنه سینمای مستند، انعکاس سلیقه شخصی و گرایش سیاسی منتقدان، نبردهای بی خونریزی، درباره ۱۰ مستند برتر تاریخ سینما و ۱۰ مستند برتر به انتخاب …

پرونده، اقتصاد سینمای مستند :
مرد آهنین، گفتگو با مدیر عامل سابق فروم ایدفا، پول های کوچک، مخاطبان زیاد، گفتگو با محمد درویش، گفتگو با دیوید مگدل، نقش تهیه کننده و شیوهای نوین در توزیع، سکوهای مستند بینی، گفتگو با ناصر صفاریان و یک پژوهش تاریخ سینمایی

حرفه، مستندساز؛ آنیس واردا :
مروری بر زندگی و آثار، دستکاری زمان، واردا داستان سینمای اش را نقل می کند، از فیلمسازی تا برگزاری نمایشگاه، از این گرداب تصویر چه می ماند، نگاهی به مستند «خوشه چینان و من» ، نگاهی به مستند «سواحل آنیس» و گزیده فیلم شناسی و جوائز

شرح مستند،
پنج دوربین شکسته: 
گفتگو با عماد وگای داویدی و بارانی از اشک آور

گفتگو : 
گفتگو با مهدی باقری درباره «پیر پسر»

نگاه : 
نگاهی به مستند «ثانیه های بی سر» از منظر تحلیل روایت، نگاهی به مستند «در فاصله دو کوچ» از منظر ژولیا کریستوا، زیبایی شناسی و هرمونتیک در «نوستالژی نور»، یادداشتی بر مستند «لویاتان»

کتاب مستند: 
گفتگو با حمید رضا لاری، یادداشتی بر کتاب «مستند، حواشی واقعیت»، آینده ی سینمای مستند

دیدگاه : 
رئالیسم متعالی در مستند

کارگاه 
: در نوشتن طرح اشاره به چه مواردی ضروری است، پیشنهادهایی بر نحوه ارائه طرح، سرمایه گذاران طرح های پیشنهادی)

یک مستند، یک سکانس (
به زیر آب رفتن ریشه ها

تولید :
عنوان طرح مستندهای مصوب مرکز گسترش