شنبه 01 شهريور 1399   |      |    فصلنامه سینما انیمیشن

فصلنامه تخصصی سینما انیمیشن شماره چهار

فصلنامه تخصصی سینما انیمیشن شماره چهار

شماره چهار/ بهار 1395

لینک مطالعه در فیدیبو

آنچه در این شماره می خوانید:

رویدادها 
گزارش
گزارش تولید انیمیشن سینمایی « آخرین داستان »
گفت و گو با اشکان رهگذر

پرونده
انیمیشن دیجیتال : تکنیک ، تکنولوژی و زیبایی شناسی (1)

حرفه : انیماتور
درباره سینما و جهان «جان لستر»
درباره سه گانه « داستان اسباب بازی »
لستر از تجربه هایش می گوید
لستر ، تکنولوژی و تاثیر آن بر دنیای انیمیشن
20 سال « داستان اسباب بازی »
گزیده فیلم شناسی و جوایز

گفت و گو
گفتگو با محمد زارع به بهانه انیمیشن « دخترک آت آشغالی »
گفتگو با مونا شاهی درباره انیمیشن « پسرک »

نقد و معرفی
مروری بر برگزیدگان انیمیشن اسکار
مروری بر انیمیشن « آنومالیسا »
نگاهی به انیمیشن « داستان خرس »
معرفی انیمیشن « پسر و دنیا »
مروری بر انیمیشن « زوتوپیا »

کارگاه : ایده در انیمیشن : پروراندن ایده

درباره انیمیشن
چطور پیکسلار خلاقیت مشترک را می پروراند
ریاضیات در فیلم ها

تجربه گرایی
ویدیو چیدمان انیمیشنی چیست ؟
انیمیشن بر پرده نقره ای

گالری : لیما

داستان مصور : گونه هایی از داستان مصور در شرق و غرب