شنبه 19 مهر 1399   |   اخبار مرکز ، مستند ، جشنواره سینما حقیقت    |    کرونا ، سینماحقیقت    |    31

مستندسازان در میدان کرونا و حقیقت

مستندسازان در میدان کرونا و حقیقت

با شیوع بیماری کووید 19 در ایران، جمعی از مستندسازان حضوری موثر در ثبت و ضبط این پاندمی جهانی داشتند که نتیجه تلاش چند ماهه‌ی آنها، ساخت 136 فیلم مستند با موضوع کرونا است که به دبیرخانه چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، بخش ویژه‌ی این دوره‌ی جشنواره به مستندهای کرونایی اختصاص یافته تا فیلم‌هایی برگرفته از این موضوع و تاثیرات آن بر جامعه، انتخاب، داوری و به معرض نمایش گذاشته شوند.

بخش ویژه کرونای سینماحقیقت، رقابتی است و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و چهار جایزه نقدی از 200 میلیون ریال تا 160 میلیون ریال به برگزیدگان اهدا می‌شود.

در بخش بین‌المللی جشنواره حقیقت که امسال بصورت غیررقابتی برگزار می‌شود نیز برخی مستندهای خارجی با موضوع کرونا به نمایش درمی‌آیند.

*مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را به دبیری محمد حمیدی مقدم، در آذرمـاه 1399 و با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید 19 بصورت مجازی و نمایش برخط (آنلاین) برگزار خواهد کرد.