شنبه 21 تير 1399   |      |   

فیلم مستند دورگه ( فیلم های هیبرید )

فیلم مستند دورگه ( فیلم های هیبرید )

عنوان : فیلم مستند دورگه ( فیلم های هیبرید )

نویسنده : احمد ضابطی جهرمی

چاپ : نشر رونق با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

190 صفحه

سال : 1397

قیمت : 32000 تومان

موضوع : قابلیت های فیلم مستند برای ترکیب یا پیوند با فیلم داستانی و فیلم انیمیشن موجب پیدایش انواع جدیدی از طیف فیلم های دورگه ( هیبرید ) شده که هر یک با درجات متفاوتی به غنای بیان هنر سینما در جهت افزایش توان روایت ، توصیف و بازنمایی واقعیت و تخیل افزوده اند .