راه‌اندازی سامانه نمایش فیلم مستند، یک نیازِ انکار ناپذیر/ یادداشت یک مدرس سینما

راه‌اندازی سامانه نمایش فیلم مستند، یک نیازِ انکار ناپذیر/ یادداشت یک مدرس سینما

یک منتقد سینما معتقد است نمایش آنلاین آثار مستند می‌تواند زمینه رونق و امیدواری را در سینماگران این حوزه ایجاد کند.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، عزیزالله حاجی مشهدی در یادداشتی درباره لزوم توجه به موضوع اکران آنلاین مستندها نوشته است:  شنيدن اين خبرخوش كه قرار است به زودی در مركز گسترش سينمای مستند و تجربی، سامانه نمايش فيلم های مستند و تجربی كوتاه  و بلند – در قالب های مختلف: زنده ، پويانمايي  و ... به صورت برخط راه اندازی شود ، به راستی برايم  دلشاد كننده بود و اطمينان دارم كه بيش از همه، فيلمسازان حوزه ی فيلم مستند و تجربی خوشحال خواهند شد و به طور عمده، اين خبر، مايه ی شادمانی فيلمسازان جوانی است كه  جز در فضای محدود برخی جشنواره‌ها، از جمله جشنواره ی بين‌المللی فيلم مستند ايران (سينما حقيقت)، يا هنر وتجربه و... اميدی برای ديده شدن كارهايشان ندارند.

 

متاسفانه در اين يكی دوسال گذشته، سينمای جهان، در جريان همه گيری ويروس كرونا، آسيب فراوانی ديده است و مناسبات اقتصادی مربوط به توليد فيلم در همه جای جهان به نحو آشكاری دچار اختلال شده است. اين آسيب‌ها در بخش سينمای مستند و كوتاه، بی‌ترديد افزون‌تر بوده است. فيلمسازان حاضر در اين بخش، به طور معمول بدون استفاده از تهيه‌كنندگان رسمی و نام آشنا يا بدون برخورداری از پشتيبانی‌های مالی بخش دولتی و يا برخی نهادهای فرهنگی، تنها با هزينه‌ی شخصی فيلم می‌سازند و به همين روی، در شرايط همه گيری ويروس كرونا، بيش از ديگر فيلمسازان آسيب می‌بينند.

 

 با استفاده از تجربه ی نمايش فيلم در جشنواره ی سال گذشته ی «سينما حقيقت»، نمايش منظم و پايدار فيلم‌های حوزه ی سينمای مستند و تجربی، به شيوه ی نمايش برخط" (online (در صورتی كه با برنامه ريزی دقيق و سنجيده  همراه باشد ، تا حدود زيادي مي تواند جاي خالي نمايش هاي همگاني  در برخي فضاهای فرهنگی هنري ، مثل فرهنگسراها و پرديس هاي سينمايي  و... را پُر كند و به تقويت و پشتيباني از فيلمسازان سينماي مستند منجر شود . در اين شرايط دشوار كه سينمای ما حتي در بخش توليدات سينمايي و به اصطلاح توليدات حرفه يي خود، بيش ترين زيان ها و خسارت هاي اقتصادي را ديده است و ركورد كاری دست اندركاران توليد فيلم در همه ي بخش هاي فني ، فرهنگي و خدماتي  اين هنر صنعت، به اهالي سينما  آسيب های جدی زده است ، با چنين تمهيداتی، يعني نمايش برخط و برنامه ريزي شده ی فيلم ها (چنان كه شنيده شد، براي مثال نمايش 4 فيلم ،از گونه ها و قالب های مختلف  در كنار هم ، به مدت يك ماه  و فروش بليت  به شيوه های معمول در فضای مجازی) مي توان به حمايت از سينمای مستند و فيلمسازان اين حوزه پرداخت و اندكی از دغدغه های هميشگی شان كم كرد.

 

 در همين راستا، پيشنهاد می‌شود كه برای تماشای فيلم از سوی مستندسازان، دانشجويان هنر، منتقدان، مدرسان سينما و به طور كلي اعضاي خانه ی سينما ، با استفاده از روشي ساده و معقول ، تخفيف مناسبی برای خريد بليت ، درنظر گرفته شود.  به نظر می رسد كه استفاده از اين روش نمايش ، با توجه به شرايط نامناسب كرونايی ، برای حفظ ايمنی و تندرستی سينما دوستان و فيلمسازان ، به دليل رعايت فاصله گذاری اجتماعی، می تواند بسيار مفيد و ثمربخش باشد.

 

هرچند، تماشای فيلم در تالارهاي نمايش و روی پرده ی سينما ، همواره دارای حلاوت و شيرينی خاصی است ، با اين همه ، در اين شرايط ويژه  كه همه گيری ويروس  كرونا ، به همه ی آدم‌ها ، از اقشار مختلف اجتماعی، آسيب های جدی مادی و روحی و معنوی وارد كرده است ، انديشيدن چنين راه حل‌های مناسبي، شايد بتواند بخشی از تنش های ناشي از اوج گيری ويروس كرونا را در ميان فيلمسازان و سينما دوستان كم كند. صد البته ، بايد اميدوار بود كه با فروكش كردن اين موج های مهلك پي در پي كرونايي ، روزگاری نه چندان دور ، دوباره شاهد آن باشيم كه تماشاگرانی به سينماها كشانده شوند  تا در كنار اين همه گرانی و تورم و بالا رفتن بی حساب و كتاب قيمت ها در بازار ، سينما دوستان بازهم بتوانند از سينما به عنوان مناسب ترين و ارزان ترين سرگرمی سالم خانوادگی استفاده كنند. 

منبع: اعتمادآنلاین