چهارشنبه 16 شهريور 1401   |   اخبار مرکز ، انیمیشن    |   

مجموعه تصاویر/ اعضای جدید شورای سیاست‌گذاری پویانمایی مرکز

مجموعه تصاویر/ اعضای جدید شورای سیاست‌گذاری پویانمایی مرکز

اعضای جدید شورای سیاست‌گذاری پویانمایی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی امروز چهارشنبه 16 شهریورماه احکام خود را دریافت کردند.