دوشنبه 21 شهريور 1401   |   اخبار مرکز ، انیمیشن    |   

مجموعه تصاویر 1/ پیچینگ انیمیشن رویداد بازارپردازی‌های تهران

مجموعه تصاویر 1/ پیچینگ انیمیشن رویداد بازارپردازی‌های تهران

جلسه پیچینگ انیمیشن رویداد بازارپردازی‌های تهران یکشنبه 20 شهریورماه در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شد.