چهارشنبه 23 شهريور 1401   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

گزارش تصویری/ «اربعین» در مرکز گسترش روی پرده رفت

گزارش تصویری/ «اربعین» در مرکز گسترش روی پرده رفت

مستند «اربعین» به کارگردانی محمدتقی یازرلو در مرکز گسترش و در قالب «اکران حقیقت» نمایش داده شد.