جمعه 13 آبان 1401   |   اخبار مرکز ، انیمیشن    |   

برگزاری رویداد «رویازی»

برگزاری رویداد «رویازی»

در حضور مدیران و سرمایه گذاران فرهنگی، طرح های انیمیشن چهارمین «رویازی» معرفی شدند.