پنجشنبه 24 آذر 1401   |   اخبار مرکز ، مستند ، جشنواره سینما حقیقت    |   

پنجمین روز شانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-3

پنجمین روز شانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-3

عکاسان : امیرحسین غضنفری - زینب حمزه لویی - سمیرا اسدیان - محمد خدابخش - نسیم آقایی