چهارشنبه 05 بهمن 1401   |   اخبار مرکز    |   

گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل مرکز از هنر و تجربه

گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل مرکز از  هنر و تجربه

محمد حمیدی مقدم سه شنبه چهارم بهمن ماه از دفتر «هنر و تجربه» بازدید کرد.

عکس‌ها: فرشاد حاجی محمدی