دوشنبه 10 بهمن 1401   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

دیدار هیات مدیره انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستند با مدیر عامل مرکز

 دیدار هیات مدیره انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستند با مدیر عامل مرکز

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستند با محمد حمیدی مقدم دیدار کردند.

عکس: فرشاد حاجی محمدی