چهارشنبه 19 بهمن 1401   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

بازدید رئیس سازمان سینمایی از غرفه مرکز گسترش در بازار فیلم فجر

بازدید رئیس سازمان سینمایی از غرفه مرکز گسترش در بازار فیلم فجر

محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی و مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر از بازار چهل و یکمین دوره این رویداد بازدید کردند.
عکس‌ها: فرشاد حاجی محمدی