چهارشنبه 03 اسفند 1401   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

نشست رئیس سازمان سینمایی و معاونان و مدیران موسسات

نشست رئیس سازمان سینمایی و معاونان و مدیران موسسات

نشست محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی با معاونان و مدیران موسسات سازمان در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شد.

عکس: فرشاد حاجی محمدی