سه شنبه 09 اسفند 1401   |      |   

مستر کلاس « فیلم جستار »

مستر کلاس « فیلم جستار »

« دکتر احمد الستی » دانش آموخته سینما از دانشگاه ایالتی تگزاس ، پژوهشگر ، مترجم و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است . از جمله مقالات و کتاب های تالیفی وی می توان به " نماها و صحنه ها " ، " تخیل به مثابه وجه خلاق واقعیت " ، " هنر دقت " و " مستند علف : سه روایت و یک مقدمه " و ... اشاره کرد .  مستر کلاس مجازی وی با موضوع " فیلم جستار"  در پانزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت برگزارشد.


ویدیو ها