شنبه 20 اسفند 1401   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

نخستین جلسه حضوری ارائه طرح مستند در استان‌‍‌ها

نخستین جلسه حضوری ارائه طرح مستند در استان‌‍‌ها

نخستین جلسه حضوری ارائه طرح مستند در استان‌ها با حضور عبدالحسین بدرلو و سیدمجید رحیمی در بوشهر برگزار شد.