شنبه 23 ارديبهشت 1402   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

پایان رویداد مروری بر سینمای مستند ایران

پایان رویداد مروری بر سینمای مستند ایران

رویداد «مروری بر سینمای مستند ایران» به همت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در زنجان برگزار شد.