شنبه 31 تير 1402   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

جلسه ارائه طرح (پیچینگ) در همدان برگزار شد

جلسه ارائه طرح (پیچینگ) در همدان برگزار شد

با حضور سیدمجید رحیمی مدیر پژوهش و هومن مرادی کرمانی مدیر مستند مرکز گسترش جلسه ارائه طرح (پیچینگ) و سه کارگاه آموزشی در همدان برگزار شد.