سه شنبه 02 آبان 1402   |   اخبار مرکز    |   

بازدید مدیرعامل و معاونان مرکز گسترش از خانه جشنواره فیلم کوتاه

بازدید مدیرعامل و معاونان مرکز گسترش از خانه جشنواره فیلم کوتاه

محمد حمیدی مقدم مدیرعامل، عباس اسدالهی معاون اداری و حقوقی و عبدالحسین بدرلو معاون مستند مرکز گسترش دوشنبه اول آبان 1402 از خانه چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران بازدید کردند.