چهارشنبه 10 آبان 1402   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

مجموعه تصاویر/ کمیته طراحی دوره آموزش مجازی مستند

مجموعه تصاویر/ کمیته طراحی دوره آموزش مجازی مستند

جلسه کمیته طراحی دوره آموزش مجازی سینمای مستند دوشنبه 8 آبان ماه تشکیل شد.