پنجشنبه 19 بهمن 1402   |   مستند ، اخبار مرکز    |   

بازدید محمد حمیدی مقدم از بازار فیلم فجر

بازدید محمد حمیدی مقدم از بازار فیلم فجر

محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی چهارشنبه 18 بهمن ماه از بازار فیلم جشنواره فجر و غرفه مرکز گسترش و «هنر و تجربه» بازدید کرد.