سه شنبه 15 اسفند 1402   |   اخبار مرکز ، انیمیشن    |   

مجموعه تصاویر/ هنرمندان در غرفه مرکز گسترش در بازار جشنواره پویانمایی

مجموعه تصاویر/ هنرمندان در غرفه مرکز گسترش در بازار جشنواره پویانمایی

غرفه مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در بازار سیزدهمین جشنواره پویانمایی، با حضور هنرمندان رنگ و عطری ویژه دارد.

عکس: فرشاد حاجی محمدی