سه شنبه 15 اسفند 1402   |   اخبار مرکز ، انیمیشن    |   

مجموعه تصاویر/ بازدید مدیر عامل مرکز گسترش از جشنواره پویانمایی

مجموعه تصاویر/ بازدید مدیر عامل مرکز گسترش از جشنواره پویانمایی

محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دوشنبه 14 اسفندماه از بازار سیزدهمین جشنواره پویانمایی بازدید کرد.

عکس: فرشاد حاجی محمدی