چهارشنبه 16 اسفند 1402   |   اخبار مرکز ، مستند    |   

مجموعه تصاویر/ دیدار حمیدی مقدم و هیات مدیره صنوف سینمای مستند

مجموعه تصاویر/ دیدار حمیدی مقدم و هیات مدیره صنوف سینمای مستند

محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با هیات مدیره صنوف سینمای مستند دیدار و گفتگو کرد.

عکس: فرشاد حاجی محمدی