دوشنبه 21 اسفند 1402   |   اخبار مرکز    |   

مجموعه تصاویر/ تقدیر از همکاران مرکز گسترش

مجموعه تصاویر/ تقدیر از همکاران مرکز گسترش

مراسم تقدیر از همکاران مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی امروز دوشنبه 21 اسفندماه برگزار شد.