سه شنبه 18 ارديبهشت 1403   |      |   

گزارش تصویری/ شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی

گزارش تصویری/ شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی

صد و هشتمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی امروز سه شنبه 18 مهرماه در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شد.

عکس: فرشاد حاجی محمدی