شنبه 17 ارديبهشت 1401   |      |   

حمایت از تولید فیلم مستند با مشارکت خارجی

حمایت از تولید فیلم مستند با مشارکت خارجی

حمایت از تولید فیلم مستند با مشارکت خارجی

 

1) مقدمه:

تولید مشترک با کشورهای حوزه زبان فارسی، حوزه فرهنگی ایران، جهان اسلام و یا دیگر کشورهای خارجی، به عنوان یکی از راه های ورود به بازارهای جهانی از اهداف تولیدی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. اما اولویت مشارکت مرکز در این بخش تامین پشتیبانی لجستیک در ایران و به کارگیری عوامل ایرانی است.

 

2) تعاریف:

2.1) مستند هایی که موضوعی با قابلیت ارائه بین‌المللی و کیفیتی مطابق استانداردهای جهانی دارند در این دسته قرار می‌گیرند.

2.2) شورای تولید بین‌الملل: این شورا متشکل از مدیرعامل، معاون مستند و مدیر بین‌الملل است.

 


 

آیین نامه اجرایی مشارکت خارجی در تولید فیلم مستند

 

الف) شرایط ارائه طرح:

1) اولویت متقاضیان در این بخش داشتن تهیه کننده یا سرمایه گذار خارجی است که تمام یا بخشی از هزینه پروژه را متقبل شود.

2) تایید صلاحیت تهیه کننده خارجی توسط شورای تولید بین‌الملل مرکز

3) مرکز پیشنهادات دریافتی را با توجه به مضامین مورد نظر خود بررسی می‌نماید.

 

ب) مراحل رسیدگی

1) تکمیل فرم ارائه طرح در سایت مرکز توسط پیشنهاد دهنده.

2) ارسال سوابق حرفه ایی تهیه کننده و کارگردان به همراه سه نمونه از کارهای قبلی به صورت فارسی و انگلیسی.

3) پس از تایید شورای تولید بین‌الملل برآورد بودجه، تعیین مکان های فیلم برداری و وضعیت مشارکت تهیه کننده خارجی تعیین می‌شود. پس از تایید مرحله قبل، پژوهش کامل شده به همراه خلاصه تصویری از اثر (Trailer) با زمان 3 دقیقه دریافت می‌گردد.

4) تعیین تکلیف طرح با سه گزینه تصویب، مشروط یا رد.

5) در صورتی که طرح تصویب یا مشروط شود باید فرم پیشنهاد (Proposal) به شورا ارائه شده و پس از تایید به تصویب مدیر عامل می رسد.

6) ارائه تعهد نامه طرف خارجی یا اسنادی مبنی بر تامین بخشی از هزینه ی تولید و نیز میزان مالکیت طرف خارجی

7) تکمیل فرم تنظیم عقد قرارداد

8) عقد قرارداد در دو نسخه فارسی و انگلیسی

9) نظارت و کنترل:

10) ارزیابی: پس از تحویل نسخه نهایی در شورای مستند ارزیابی کمی و کیفی انجام و به میزان مصوب شورا تا سقف پیش بینی شده در قرارداد به بودجه افزوده و یا از آن کاسته می شود.

 

ج) تذکر مهم:

1) طرف قرارداد مکلف است از آغاز پروژه تا مرحله پایانی یک نسخه از کلیه‌ی مکاتبات و اسناد تعهد آور به خصوص با طرف خارجی را به مرکز ارائه نماید.

لینک کوتاه خبر : http://defc.ir/Explain/8/